Informationssatsningar

Seminarier och fältvandringar

Dialogen med de nära boende och den intresserade allmänheten ses som viktigt under projektets gång. Alla områden som ingår i Sand Life ska ha en specifik plan för vilka åtgärder som ska göras just där. Dessa planer kommer att kunna diskuteras under ett flertal seminarier och vandringar. Vid dessa tillfällen kommer även det rika växt- och djurlivet i sandmarkerna att visas och deras behov av habitat att diskuteras.

I ett område som ingår i Sand Life nära dig kommer det att finnas möjlighet att gå med på en guidad fältvandring eller att delta på ett möte. Håll utkik på projektets hemsida och i den lokala pressen!

Här kan du hitta länkar till nyheter från olika evenemang inom Sand Life:

Utomhusmuseum

När man står ute i den myllrande sandmarken väcks en massa frågor och funderingar. Dessa ska man kunna få svar på direkt genom att besöka ett av de 12 utomhusmuseum som ska sättas upp på väl valda platser ute i områdena. På dessa platser ska man kunna ta till sig information om den plats man står i, om sandmarker i allmänhet och om Sand Life. Information kommer upp på projektets hemsida så fort ett utemuseum är klart!

De två första utemuseerna invigdes den 2:e juni 2014 och mer om händelsen kan du se här. Under 2015 sattes ytterligare fyra utemuseer upp i Skåne och dessa kan ses på Revingefältet, i Hagestad (Sandhammaren), på Falsterbo skjutfält och i Ängelholms strandskog, se också nyhet om utemuseer i Skåne på hemsidan. De sista utemuseerna sattes upp under 2016 med en i Haverdal och tre i Laholmsbuktens sanddynsreservat i Halland, samt två i Böda kronopark på Öland.

Projektets monitor besöker utemuseet I Friseboda i Skåne

Projektets monitor besöker utemuseet i Friseboda i Skåne 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annan information

Besöker man ett område som ingår i Sand Life ska man även kunna få information på plats om projektet och sandmarkernas unika värden. I Skåne, Halland och på Öland kommer upp emot 140 informationsskyltar  att sättas upp fram till 2018.

Sedan 2015 kan du följa oss på Instagram på @sandlife_sweden och hashtagga oss på #sandlife_sweden.

Vi har även påbörjat ett arbete med att följa förändringarna i projektet genom att placera ut olika fotopunkter i områdena. Läs mer om fotopunkterna på Länsstyrelsen Skåne.

Vill man förkovra sig mer om sandmarkerna så kan man läsa i de broschyrer och rapporter som kommer att finnas tillgängliga på hemsidan, men också ute i länen. Håll utkik!

Projektfoldrar

Projektbroschyr Myllrande liv i sandmarkerna

Se även våra tema-foldrar under nedladdningsbart material

Temporära skyltar

Inför varje åtgärd sätts temporära skyltar upp för att informera besökare om kommande och pågående åtgärder. Här skyltning på Gårdby sandstäpp när sandblottor skapades 2015.

 Skyltning Gårdby sandstäpp20150213_094108

xxx

Lämna ett svar