Bland stridsvagnar och militärer

Sand Life bland stridsvagnar på Regementets dag

Sand Life bland stridsvagnar på Regementets dag

På lördagen den 22 augusti 2015 strålade solen över Revingehed och Regementets dag, där Sand Life passade på att prata sandmarker. Upp emot 10 000 besökare fanns på plats och en stor del av dessa besökte Länsstyrelsens tält. I tältet turades representanter från Länsstyrelsen, Lunds kommun och P7 om att informera om naturvården på Revingefältet, i kommunen och i länet. Inte minst så kunde Sand Life berätta om alla de åtgärder som gjorts under vintern 2014/2015 på Revingefältet.

– Många var nyfikna på alla de solgropar med bar sand som grävts på heden under vintern, säger Gabrielle Rosquist från Sand Life som var på plats för att diskutera naturvård och sandmarker med besökarna.

Sand Life finns med på Regementets dag

Sand Life finns med på Regementets dag