Skåne

I Skåne län ingår 16 Natura 2000-områden i Sand Life – från Bjärekusten i nordväst, ner mot Falsterbohalvön i sydväst, till Sandhammaren i sydost och upp mot Rinkaby skjutfält i nordost. I Verkeåns dalgång och Sandhammaren ingår flera av områdenas naturreservat.

På kartan nedan kan de områden som ingår i projektet ses, där område 1 till och med 16 ligger i Skåne.

Sites in Sand Life