Seminarier och workshops

Hur sandiga marker bäst kan restaureras och skötas kommer att diskuteras flitigt i olika sammanhang under tiden Sand Life löper på. En av de viktigare målen med projektet är att öka kunskapen hos allmänheten om sandmarkernas värden och hur dessa bäst bevaras. Se vidare under det material som löpande kommer att läggas ut under Seminarier och workshops.

  • Workshop om metoder vid skötsel av sandmarker, Halmstad mars 2013
  • Projektets slutkonferens, Kristianstad 22-24 maj 2018

Lämna ett svar