Lyngby

Lyngby är ett öppet område längs en cykelled i tallskogen norr om Everöd utanför Kristianstad. Fram till 1947 gick en järnväg på sträckan. Tallskogen norr om Everöd ligger omgiven av ett öppet odlingslandskap på sand- och kritavlagringar i de nordöstra delarna av Kristianstadsslätten. På den öppna ytan finns ett rikt växt- och djurliv och en välutvecklad sandstäpp med sällsynta buksvampar.

RESTAURERINGSPLAN

Varje område inom Sand Life har sin egen restaureringsplan. Det är ett arbetsdokument som beskriver syfte och mål för skötselåtgärderna, beskriver vilka restaureringsåtgärder som ska ske och visar var i området olika åtgärder kommer ske. Det är ett levande arbetsdokument som förändras i takt med arbetet. Här ligger senaste versionen av planen.

Restaureringsplan Lyngby med karta

 

Karta över Natura 2000-området Lyngby

Läs vidare

Lämna ett svar