Stort intresse för de skånska sandmarkerna

Under augusti 2014 guidades cirka 150 personer av insektsexperten Mikael Sörensson. Mikael arbetar till vardags med insekter på Lunds universitet och delade med sig av sin enorma kunskap. Barn och vuxna sprang runt och letade småkryp som Mikael sedan entusiastiskt kåserade runt.

Under fem olika guidningar på Revingefältet, vid Löderups strandbad, i Ängelholms kronopark, på Vitemölla strandbackar och på Ravlunda skjutfält fick närboende och övrig allmänhet en inblick i sandlivet. Vi fick veta att det lilla smalbiet gärna går och lägger sig i flockfibblans blomma tillsammans med sina artfränder för att sova. Att hanarna av humlorna inte sticks. Och att livet i kodyngan är rikt bara den är lagom färsk. Gemensamt för många av de insekter vi hittad var att de behövde tillgång till bar sand och blommande växter.

IMG_0343

 

 

 

 

 

 

I Löderup avslutades vandringen vid en stor sandblotta som korna i hagen hjälpte till att hålla öppen. – Entomologen får rysningar av välbehag av all den bara sanden, utbrister Mikael, och framförallt när det finns små branter i sanden där bina kan bygga sina bo, tillägger han! Ska en stor del av de insekter vi har på södra Sveriges sandmarker idag finnas kvar även för kommande generationer bör en 1800-tals känsla med upplöjda tegar återskapas, fast i mindre skala.