Här hittar du foldrar och annat informationsmaterial som man kan ladda ned

Skötselmanual

Att satsa stort för att gynna det lilla – en manual om restaurering och skötsel av sandiga marker (pdf)

Restoration and management of sandy habitats in southern Sweden (pdf)

Laymans’ report

Inom varje Life-projekt ska en sammanfattande rapport tas fram i slutet av projektet, den sk Laymans’ report. Här finns den på svenska och kommer snart även på engelska.

Allmänna foldrar

Foldrar för projektområden

Rapporter producerade inom Sand Life

Skötselplaner för naturreservat producerade inom Sand Life

Skyltar producerade inom Sand Life

  • På projektets utemuseer finns en allmän skylt samt 12 olika områdesspecifika skyltar. Skyltarna kan laddas ner under informationen om utemuseerna som kan hittas här.

Kommentera