Lyckad konferens om biologisk mångfald 9 – 10 november 2013

Helgen den 9:e och 10:e november 2013 samlades 130 personer från ideella föreningar, konsulter och myndigheter på en konferens om biologisk mångfald i Höllviken i sydvästra Skåne. Under två dagar diskuterades biologisk mångfald och ett av konferensens teman var sandiga marker.

Gabrielle Rosquist från Sand Life var där och berättade om hur de sandiga miljöerna ska restaureras inom projektet. Deltagarna på konferensen välkomnade Sand Life, som kommer att dana om de sandliga markerna och förbättra förutsättningarna för den höga artrikedom som trots allt finns kvar i dessa marker.

Pål Axel Olsson berättade om den unika sandstäppen med sin unika växtlighet. Sandstäppen har ett rikt insektsliv, men alla skalbaggarna, fjärilarna och bina är inte direkt knutna till just sandstäpp utan finns i hela landskapet runtikring.

Pål Axel Olsson berättar om sandstäppens unika växter och rika insektsliv.

Pål Axel Olsson berättar om sandstäppens unika växter och rika insektsliv.

Sist så visade skalbaggsexperten Mikael Molander på den enorma artrikedom av skalbaggar som finns på sandiga marker. Av de nästan 600 rödlistade skalbaggarna som finns i Skåne förekommer 140 på sandig mark. Mikael poängterade att för många skalbaggar så är ett hårdare betestryck avgörande.

Mikael Molander berättar om skalbaggar på sandig mark. Foto Gunder Jönsson.

Mikael Molander berättar om skalbaggar på sandig mark. Foto Gunder Jönsson.

Deltagarna på konferensen välkomnade Sand Life, som kommer att dana om i de sandliga markerna och återskapa förutsättningar för den höga artrikedom som trots allt finns kvar i dessa marker.

Vill man se alla presentationerna så kommer dessa inom kort på Naturskyddsföreningens webb.