Orienterare hjälper Sand Life i Friseboda

 

oringen_001

Sand Life var på plats när en av världens största orienteringstävlingar hölls i naturreservatet Friseboda. Under en varm och solig dag sprang 20 000 orienterare ute i det sandiga området och hjälpte till att hålla sanden öppen.

Under tisdagen 22 juli 2014 hade världstävlingen O-ringen en av sina etapper i ett av Sand Lifes projektområden, Friseboda. 20 000 orienterare och besökare hjälpte till att skapa nya solgropar med öppen sand. Projektet var på plats och passade på att informera om områdets unika natur med allt ifrån den sällsynta fältpiplärkan på sandheden till det lilla myrlejonet i sina solgropar i tallgläntornas sand. Samtidigt berättade vi om de krav på sanddynsmiljöerna som många av Frisebodas arter har och det var många som gladdes över att deras tävling kunde vara till nytta för naturvården.

22072014-P1060350

Maria Sandell, regional projektledare, fick många möjligheter att berätta om varför de täta bergtallsplanteringarna tagits ner i området och att det behövs mer av de öppna, solbelysta ytorna. Målet med våra restaureringsåtgärder är ett Friseboda med allt från den slutna äldre tallskogen inåt land, den trädklädda dynen med solbelysta gläntor och den öppna sandheden.

Under vintern har framför allt två stora bergtallsplanteringar tagits bort, varav den ena låg i anslutning till målområdet. O-ringen hade önskemål om att vi väntade med att ta bort en del av bergtallsplanteringen för att ge orienterarna ett riktigt klurigt område och det var många som hade svårt att hitta kontrollerna i den täta bergtallen. Men även detta område kommer att tas bort under hösten.

22072014-P1060345