Upptäck livet i sanden

På sex platser i Skåne kan man i sommar få veta mer om livet i sanden. Här placeras utemuseum som ska berätta om de unika naturvärden som ryms i sandmarkerna. Utemuseerna är en del av projekt Sand Life, som arbetar med att restaurera sandmarker i södra Sverige.

Förra året fick Rinkaby skjutfält och Friseboda naturreservat sina utemuseer.  Denna vecka är det dags för ytterligare fyra platser att få ett monument över det fantastiska växt- och djurliv som döljer sig i sanden.- Syftet med ett utemuseum är att berätta om naturen på platsen. Vi hoppas att de väcker nyfikenhet på det spännande djurliv som finns i sandmarkerna samtidigt som man får en förståelse för den skötsel som krävs för att bevara naturvärdena, säger Maria Sandell, regional projektledare för projekt Sand Life.

Projekt Sand Life har sedan 2012 arbetat med att restaurera sandmarker i södra Sverige. I Skåne finns unika naturvärden knutna till sanden både längs kusterna och i den sandiga Vombsänkan, och projektet arbetar i 23 olika Natura 2000-områden i Skåne, Halland och på Öland.

Utemuseum placeras i välbesökta områden där speciellt sommartid många människor rör sig. Under tisdagen monterades den stora stenstoden som utgör blickfånget på utemuseet på Falsterbo skjutfält, Revingehed och i Hagestad naturreservat. På onsdag får Ängelholm sitt utemuseum på sandstranden i Kronoskogen.

 

utemuseum_20152_001

 

utemuseum_2015_001