Ett möte mellan naturen och konsten

Sand Life samarbetar med ARNA – ett kulturprogram som välkomnar konstnärer att bo och arbeta en tid i området kring Harlösa och Revingehed. Konstnärerna, som kommer från olika delar av världen, kommer att gestalta hur den militära närvaron på fältet har gynnat växter och djur och skapat en unik biologisk mångfald på fältet.

andreas och konstnärerna_webb416

Insektsexperten Andreas Nord visar dygnbaggar för konstnärerna

 

Den regionala projektledaren för Sand Life i Skåne, Maria Sandell, mötte igår de fyra konstnärerna för att berätta om Sand Life och om de biologiska värdena som finns på Revingehed. Därefter följde konstnärerna med på den insektssafari som Sand Life arrangerade vid Krankesjön igår kväll. Här grävde nyfikna barn och vuxna i komockorna efter dyngbaggar och andra spännande insekter som lever i djurens spillning.

Entomologen Andreas Nord berättar med inlevelse om dyngbaggarnas liv och om de hot som finns mot insekter som lever på de sandiga markerna. Militärens stridsvagnar hjälper till att skapa sandblottor och hålla markerna öppna. Det har bidragit till att Revingehed idag är en av Skånes viktigaste lokaler för sandlevande insekter.

andreas guidar_revinge_juli2013_416

       Vi hoppas att samarbetet med konstnärerna kommer att ge en ytterligare dimension på arbetet med att bevara den biologiska mångfalden på Revingefältet och att vi når nya grupper av människor med information om vårt projekt och de åtgärder vi gör, säger Maria Sandell.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Från vänster: Arpine Agdere Californien fotograf, Nunzio Paci Italien bildkonstnär, Monica Zaghi Italien journalist o curator, Kerstin Jakobsson verksamhetsledare för ARNA, Deborah Bouchette Oregon doktorand i filosofi/konst, Nicoliai Rapp Tyskland fotograf

ARNA (Art and Nature), är del av Fågelriket, ett projekt som fokuserar på området kring Vomb och Krankesjön. Under sommaren 2013 har ARNA bjudit in fyra konstnärer att arbeta kring temat ”Swedish army loves flowers”, mer information finns på hemsidan www.arna.nu.

De fyra konstnärerna kommer från Italien, Tyskland och USA;

Arpi Agdere, photographer with Armenian heritage, California, USA http://www.arpiagdere.com

Monica Zaghi, writer with curatorial practice, Italy

Nunzio Paci, visual artist, Italy. http://www.nunziopaci.it

Nicolai Rapp, photographer, Germany http://www.nicolairapp.de

Naturvårdsverket stödjer Sand Life

Under 28 och 29 maj 2013 besökte Erik Hellberg och Josefin Olsson från avdelningen för genomförande på Naturvårdsverket Länsstyrelsen i Skåne för att utvärdera länets naturvård. I strålande sol passade man på att kika på ett av Sand Lifes områden, Hagestad naturreservat i Sandhammaren. Förvaltaren Magnus Jönsson berättade om de åtgärder som gjorts i området för att skapa en större variation i vegetationen och få tillbaka mer öppen sand. Samtidigt fick Naturvårdsverket veta vad som planeras inom projektet i området. Gabrielle Rosquist och Maria Sandell  berättade om vad som kommer att hända i stort inom projektet och diskuterade Naturvårdsverkets finansiering i Sand Life.

Bilder maj 2013 079Sand Lifes finansiärer Naturvårdsverket guidades i Natura 2000-området Sandhammaren i Skåne i slutet av maj.

Småskalig bränning som gynnar den biologiska mångfalden

SKÅNE: Den sena och kalla våren där snön fortfarande ligger kvar på sina platser i Skåne har gjort att det dröjt innan vi har satt igång med naturvårdsbränning. Men i tisdags steg röken från Drakamöllans naturreservat. Arrendatorn på Drakamöllan brände tillsammans med Länsstyrelsen Skåne  för att gynna sandnejlikan och för att föryngra ljungen på backarna. Även i Natura 2000-områdena Revingefältet och Bjärekusten har naturvårdsbränningar genomförts inom projektet.

drakamällanbrand_09 april 2013_350_600

drakamöllans eldtraktor_09 april 2013_700_400

johanbränner_09 april 2013_500_700

Nu lär vi oss bränna

 

 

Naturvårdsbränning är en av de restaureringsåtgärder som kommer att användas i Sand Life. Den 26 mars samlas personer från förvaltning och ideella föreningar i Skyttepaviljongen, Hagestad för att få lära sig mer om denna urgamla skötselmetod. Föreläsare var Krister Larsson, Allma Natur och kultur, som har stor erfarenhet av naturvårdsbränning och  som varje vår är med och bränner ljunghedar och gräsmark  i Halland.

bränningskurs_26 mars 2013_magnus och krister

 

Naturvårdsförvaltare Magnus Jönsson (t.h.) som arrangerade kursen tilllsammans med Krister Larsson (t.v.), dagens föredragshållare.

Bränning var en vanlig skötselmetod i kulturlandskapet förr i tiden och har under senaste åren fått ett uppsving i naturvårdskretsar. Metoden har stora fördelar både biologiskt och ekonomiskt. Under dagen gavs historiska tillbakablickar på hur elden tidigare användes i landskapet. Tillsammans med Krister diskuterar vi också eldens eventuella för- och nackdelar för den biologiska mångfalden. Utrustning och säkerhet var andra ämnen under dagen.

Vi hade hoppats på att kunna få prov på tillvägagångssättet, utrustning och säkerheten. Tyvärr så gjorde den sena våren att vi inte fick lov att själva pröva på att bränna då snön fortfarande låg kvar på Österlen. Men Krister visade upp sina viktigaste redskap – räfsan och vattenkannan.

kristerlarsson_26 mars 2013_krister med vattenkannan

Välbesökt möte om skötsel av sandmarker

workshop_1

Under tisdagen 19 mars 2013 samlades 46 personer i Halmstad för att diskutera hur man bäst restaurerar och sköter olika typer av sandiga marker. Sand Life arrangerade workshopen för att samla alla goda exempel som finns om hur man arbetar med sandiga marker.

”Det är imponerande att se denna kunskap samlad och den entusiasm som finns för våra sandiga marker”, säger Gabrielle Rosquist projektledare för Sand Life, ”även den stora vilja som finns av att dela med sig av sina erfarenheter är fantastisk”, fortsätter hon.

slutdiskussion
Kill Persson, Pål-Axel Olsson och Krister Larsson svarar på frågor kring skötsel av sandmarker

Under kunnig ledning av Krister Larsson och Kill Persson fick alla en inblick i de metoder som använts för att restaurera och sköta sandmarker i Halland. Vi bekantade oss med olika typer av bandgrävare och hjulgrävare utrustade med gripklor och gallerskoper, allt för att dra upp tallar eller gräva vresros och få fram ytor med öppen sand. Även branden stod i fokus eftersom det är ett mycket kostnadseffektivt sätt att sköta sandiga marker som dessutom har visat sig positivt för många växter och djur.

Från vårt grannland i väster berättade Henrik Kristensen från danska Naturstyrelsen om hur man i enormt stor skala tagit bort tallplanteringar och bekämpat vresros på Jylland. Även i Danmark har arbetet med sandmarkerna finansierats genom Life+ projekt.

henrik
Henrik Kristensen från Naturstyrelsen, Danmark berättade om danska Life+-projekt med anknytning till sandmarker

För andra sandmarksarter har förekomsten av kalk i markerna stor betydelse och professor Pål-Axel Olsson från Lunds universitet visade hur kalkhalt påverkar vilka växter och svampar som finns i sandmarken. På dessa marker måste man komma ihåg att se hur djupt kalken ligger i marken innan restaureringarna tar fart.

Betydelsen av att engagera de som bor i sandmarkerna fick vi insyn i när Margareta Lindgren från Laholms kommun berättade om deras vresrosröjningar på Skummeslövsstrand. Från att ha varit rädda för ny sandflykt i sitt område är det nu lokalbefolkningen som själva sköter sin strandhed.

”Rädslan för sandflykt är något som vi som restaurerar sandmarker ständigt måste hantera”, säger Gabrielle Rosquist. Då får vi ta med oss den kunskap som Krister Larsson gav oss under dagen att sandflykten i västkustens dynområden snarast kom från grästorvsbrytning under orostider och som redan stoppats när 1700 och 1800-talens tallplanteringar tog fart.

Får nu alla dessa åtgärder den positiva effekt på sandmarkernas växter, djur och svampar som vi förväntar oss? Ja, så ser i alla fall resultaten ut från de uppföljningar i Halland som bland annat gjorts inom ramen för Åtgärdsprogrammen för hotade arter. Generellt så har det visat sig att så fort det blir ytor med öppen sand så kommer insekterna på besök, vilket tyder på att bar sand är en bristvara i området. Det förr så ovanliga havstapetserarbiet har blivit så vanligt i restaurerade områden så att arten kanske till och med åker ut ur rödlistan vid nästa tillfälle.

helagänget

 

 

Workshop i Halland

Metoder för restaurering av sandiga marker.

Sand Life bjuder in till workshop om restaurering av sandiga marker i Sydsverige och i Danmark.

Syftet med dagen är att visa upp och diskutera de metoder som hittills använts för restaurering av sandiga marker. Vilken erfarenhet har vi av bränning, schaktning, plöjning osv i sandiga marker? Vilka effekter har olika metoder på den biologiska mångfalden? Under förmiddagen får vi höra om erfarenheter från restaurering av dynlandskap från två olika Life-projekt i Danmark, vi får en historisk tillbakablick i sandmarkerna, en inblick i restaurering av dynområden i Halland och hur man kan restaurera kalkrika sandmarker. Under eftermiddagen besöker vi ett dynområde i Halmstadtrakten för att titta på praktiska exempel.

Tid:Tisdagen 19 mars 2013.
Plats: Stationsnära i Halmstad. Plats meddelas senare

 Anmälan:

Anmälan för deltagande i workshopen görs via e-post till gabrielle.rosquist@lansstyrelsen.se. Ange namn, organisation, adress och meddela allergier mm i samband med anmälan. Anmälan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 12 mars 2013. Workshopen är begränsad till 60 deltagare

Frågor kan ställas till Gabrielle Rosquist, Länsstyrelsen i Skåne tfn 040 – 25 22 82, gabrielle.rosquist@lansstyrelsen.se eller Jeanette Hansson, Länsstyrelsen i Halland, tfn 035 – 12 22 51, jeanette.hansson@lansstyrelsen.se.

Välkommen med din anmälan!

 

Projektgruppsmöte 19 december

Onsdag 19 december träffades projektgruppen för ett planeringsmöte på naturum Vattenriket i Kristianstad. Här planerades allt från ekonomi till hemsida och nu känns det att vi kommit igång. Mycket tid lades på att diskutera metoder för uppföljning. Hur ska vi på bästa sätt fastställa att åtgärderna ger resultat? Innan vi sätter igång med åtgärder kommer det göras inventeringar på många av områdena. Lunds universitet är den projektpartner som är ansvarig för denna åtgärd.

Pål-Axel Olsson från Lunds universitet presenterar metoder för uppföljning

Pål-Axel Olsson från Lunds universitet presenterar olika metoder för uppföljning av växter och djur.