De första utemuseerna är uppe!

Idag hade Sand Life visning för pressen av ett av de två första utemuseerna vid Rinkaby skjutfält i Skåne. På plats i kanten av den blommande sandstäppen står nu ett monument över en av de unikaste sandmarkerna i södra Sverige och berättar varför just det området är så speciellt. Utemuseet har tre viktiga komponenter; de signalerar att livet i sanden är enormt artrikt, de ger oss information om sandmarkerna och sist vad som är mest spännande i det aktuella området.

Utemuseum på Rinkaby skjutfält i juni 2014.

Utemuseum på Rinkaby skjutfält i juni 2014.

-Ett utemuseum ger oss information om vad vi ser på plats, säger Karin Hernborg från Kristianstads Vattenrike som ansvarar för produktionen av tolv utemuseum inom Sand Life. För Rinkaby skjutfält får vi veta varför den militära verksamheten varit så betydelsefull för naturvärdena på fältet, vilka spännande upptäckter som man kan göra på plats och vilka hotade arter som är så unika i området. Just på Rinkaby så ska man försöka hitta skalbaggar i bajset, lukta på de väldoftande sandnejlikorna och lyssna till trädlärkans drillande ly-ly-lu-lu-lo i luften.
-Våra utemuseum är viktiga i kommunikationen om varför vi behöver restaurera sandmarker, säger Gabrielle Rosquist projektledare för EU-projektet Sand Life. Ska vi inte tappa det höga antal hotade arter och naturtyper som finns på sandmarkerna så måste dessa åter öppnas upp för både djur, växter och svampar samtidigt som de blir tillgängligare för oss som besökare.

Sandmarkerna i södra Sverige.

Sandmarkerna i södra Sverige.

Den som inte tar sig till Rinkaby skjutfält kan titta på ett liknande utemuseum vid Friseboda söder om Åhus.