Naturvårdsbränning på Skedeås

Länsstyrelsen i Kalmar naturvårdsbrände i mitten på mars ett ca 3,5 ha hektar stort område på Natura 2000-området Skedeås på mellersta Öland. Området är en gammal betesmark som bränts av för att glesa ut gräsväxten och få mer öppna sandytor. Detta gynnar de växter och insekter som är beroende av varma, artrika och sandiga marker. Förutom bränning kommer blottläggande av sand att genomföras i området med hjälp av maskiner.

Mer information om åtgärderna, kontakta Johan Jansson, 010 223 85 27 eller johan.r.jansson@lansstyrelsen.se

20140312_18023920140313_140651