Halland

I Hallands län ingår 2 större Natura 2000-områden i Sand Life, nämligen Laholmsbuktens sanddynsreservat och Haverdal.

På kartan nedan kan de områden som ingår i projektet ses, där område 22 till och med 23 ligger i Halland.

Sites in Sand Life

Lämna ett svar