Ravlunda skjutfält

Sand Life arbetar tillsammans med Försvarsmakten och Fortifikationsverket med skötselåtgärder på Ravlunda skjutfält under hösten/vinter 2014/2015.

Syftet med åtgärderna är att motverka igenväxning och skapa mer öppen sand. I skötselåtgärderna ingår att ta bort gamla stubbar, gräva sandblottor och göra naturvårdsbränningar.

För att skapa öppna sandblottor måste det översta markskiktet med grässvål tas bort. Fram kommer då den ljusa, kalkrika sanden. Andra sätt att minska vegetationstäcket av ljung och gräs och få ned värme i sanden är att bränna. När den öppna sanden värms upp av solen kommer många insekter att söka sig hit för att värma sig och bygga bo. Det rika insektlivet gynnar fåglar som den sällsynta fältipiplärkan. Åtgärderna kommer också öka kalkhalten i sanden vilket gynnar sandnejlikan och andra arter som tillhör den unika naturtypen sandstäpp.

RESTAURERINGSPLAN

Varje område inom Sand Life har sin egen restaureringsplan. Det är ett arbetsdokument som beskriver syfte och mål för skötselåtgärderna, beskriver vilka restaureringsåtgärder som ska ske och visar var i området olika åtgärder kommer ske. Det är ett levande arbetsdokument som förändras i takt med arbetet. Här ligger senaste versionen av planen.

Restaureringsplan Ravlunda

 

 

 

Karta över restaureringsområden. De blåstreckade områdena på kartan nedan visar var restaureringsåtgärder kommer ske med början hösten 2014.

åtgärdskarta ravlunda

Lämna ett svar