Öland

I Kalmar län ingår 5 Natura 2000-områden på Öland i Sand Life. Det rör sig om de tre sandstäppsområdena Gårdby sandhed, Skedeås och Åby sandbackar, samt två områden i Böda kronopark upp i ner norra delen av ön.

På kartan nedan kan de områden som ingår i projektet ses, där område 17 till och med 21 ligger på Öland.

Sites in Sand Life

Lämna ett svar