Flommen, Falsterbo

Markerna längs stranden väster om Falsterbo kallas sedan gammalt för Flommen Naturreservatet Flommen ligger inom Natura 2000-området Falsterobohalvön. Här finns ett säreget komplex av revlar, laguner, havsvikar och strandängar. Området är en av landets viktigaste rastplatser för många flyttande fågelarter och varje höst passerar 100 000-tals fåglar Nabben, reservatets sydvästra udde.

I norr finns mest fuktiga strandängar som till vissa delar betas. Här häckar bl a vadare som rödbena, strandskata och skärfläcka. Den sällsynta blå svärdsliljan blommar på fuktig mark och bland klitterna kan man hitta martorn. I söder finns fina sandstränder samt två golfbanor. Inom reservatet finns också ett av landets största bestånd av grönfläckig padda, samt strandpadda och sandödla.
I söder ligger Falsterbo fyr, mer än 200 år gammal och här ligger också Kolabacken som är Sveriges äldsta fyrplats. I norra delen av reservatet ligger Skanörs och Falsterbos borgruiner som idag bara består av vallar och grundstenar.

Åtgärder inom Projekt Sand Life

Vresrosen (Rosa rugosa) är en invasiv art som egentligen hör hemma i Asien. Här i Sverige sprider sig vresros snabbt och hotar inte bara inhemska växter och djur utan också hela biotoper genom att breda ut sig över stora områden, framför allt på sandiga marker.
Länsstyrelsen kommer inom ramen för projektet Sand LIFE att gräva upp vresros längs stranden i Flommens naturreservat. Vresros måste grävas upp med rötterna för att inte snabbt återkomma på platsen. Skötselåtgärderna här i klitterna ger de naturliga växterna sandrör och strandråg chansen att etablera sig samtidigt som det skapas ytor med bar sand. Åtgärderna gynnar även den sällsynta växten martorn.

För mer information om åtgärderna, kontakta Karl-Johan Pålsson, naturvårdsförvaltare, tel 010-224 15 92 eller karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Under mars 2014 påbörjas skötselåtgärderna genom att vresros grävs bort i klitterna. Åtgärderna tar sedan en paus under vår/sommar 2014 för att fortsätta när badsäsongen är slut i höst.

RESTAURERINGSPLAN

Varje område inom Sand Life har sin egen restaureringsplan. Det är ett arbetsdokument som beskriver syfte och mål för skötselåtgärderna, beskriver vilka restaureringsåtgärder som ska ske och visar var i området olika åtgärder kommer ske. Det är ett levande arbetsdokument som förändras i takt med arbetet. Här ligger senaste versionen av planen.

Restaureringsplan Flommen med karta

Länkar till nyheter om Flommen i Falsterbo:

Läs vidare

Lämna ett svar