Referensgrupper

I varje län Skåne, Kalmar och Halland finns en referensgrupp knuten till Sand Life. Referensgruppen består av personer och organisationer som på något sätt arbetar med biologisk mångfald och bevarande inom sina respektive områden. Olika aspekter av projektet ska kunna diskuteras med referensgrupperna som löpande ska hållas informerade om hur det går.

Lämna ett svar