Bjärekusten

Natura 2000-området Bjärekusten sträcker sig längs Bjärehalvöns kust. I sanddynerna längs havet växer på vissa ställen vresros. Det är en främmande art som egentligen hör hemma i Asien. Den hotar de växter och djur som tillhör sanddynsmiljön genom att breda ut sig på stora områden. Projekt Sand Life kommer att röja bort igenväxning och gräva bort vresros i sanddynerna längs havet i markerade områden under 2014-2018.

Skötselåtgärderna längs kustens sandstränder gör att sanddynernas växter får en bättre livsmiljö samtidigt som vi skapar varma solgropar åt både insekter och människor. Inom Natura 2000-området Bjärekusten kommer projektet främst arbeta vid Store Hult, Segeltorpsstrand och Ängelbäcksstrand.

 RESTAURERINGSPLAN

Varje område inom Sand Life har sin egen restaureringsplan. Det är ett arbetsdokument som beskriver syfte och mål för skötselåtgärderna, beskriver vilka restaureringsåtgärder som ska ske och visar var i området olika åtgärder kommer ske. Det är ett levande arbetsdokument som förändras i takt med arbetet. Här ligger senaste versionen av planen.

Restaureringsplan Bjärekusten med kartor

 

karta bjare

 

Läs vidare

Lämna ett svar