Drakamöllan

Det uråldriga kulturlandskapet vid naturreservaten Drakamöllan, Kumlan och Möllegården hyser unika naturvärden,framför allt bland djur, växter och svampar som är knutna till sandmarker.På många ställen har den kalkhaltiga sanden skapat förutsättningar för sandstäpp, en av Sveriges ovanligaste naturtyper.

För att bevara och utveckla naturvärden i dessa områden kommer projekt Sand Life under 2015-2018 att arbeta med att skapa sandblottor och föra upp kalkhaltig sand till ytan. På vissa områden kommer buskar och annan vegetation röjas bort för att skapa bättre miljöer för de arter som trivs i sanden. Naturvårdsbränning är en åtgärd som används i projektet för att få bort alltför tät markvegetation och förnya ljungheden.

 

RESTAURERINGSPLAN

Varje område inom Sand Life har sin egen restaureringsplan. Det är ett arbetsdokument som beskriver syfte och mål för skötselåtgärderna, beskriver vilka restaureringsåtgärder som ska ske och visar var i området olika åtgärder kommer ske. Det är ett levande arbetsdokument som förändras i takt med arbetet. Här ligger senaste versionen av planen.

Restaureringsplan Verkeån – Drakamöllan – Kumlan med karta

LÄS MER om området:

Naturreservatet Drakamöllan (Länsstyrelsens hemsida)

Natura 2000-området Verkeåns dalgång (Länsstyrelsens hemsida)

kumlan mm

Lämna ett svar