Projektpartners

  • Länsstyrelsen i Skåne
  • Länsstyrelsen i Kalmar
  • Länsstyrelsen i Halland
  • Kristianstad Vattenrike
  • Lunds universitet

 

projektgruppen_web750

Projektgruppen består av representanter för samtliga projektpartners. Från höger Gabrielle Rosquist (projektledare), Karin Hernborg (Halland), Sara Sörensen (ekonom), Carina Wettemark (Kristianstad Vattenrike), Pål-Axel Olsson (Lunds universitet), Johan Jansson (Kalmar) och sittande från vänster Maria Sandell (Skåne) och Jeanette Hansson (Halland)

Länsstyrelsen i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne är projektägare till Sand Life. Här sitter även projektledningsteamet med projektledare Gabrielle Rosquist och projektekonom Sara Sörensen, som tillsammans ska se till att projektet fortlöper och följer den plan och budget som satts upp i projektansökan.

För de aktiviteter och åtgärder som ska genomföras inom Skåne län ansvarar Maria Sandell som är regional projektledare. Maria håller även i en del av projektets informationsinsatser.

De mera praktiska åtgärderna som ska genomföras inom respektive Natura 2000-område i Skåne utförs av länets förvaltare av skyddade områden. I länets västra del ansvarar Karl-Johan Pålsson, i länets sydöstra del Magnus Jönsson, i den nordöstra delen Kenth Ljungberg tillsammans med Hans Cronert och i centrala Skåne Jörgen Nilsson.

Länsstyrelsen i Kalmar

På Öland i Kalmar län är det den regionala projektledaren Johan Jansson som styr de åtgärder som ska genomföras och den information som ska spridas inom de olika 5 olika Natura 2000-områden som ingår i Sand Life. Johan är även ansvarig för de jordanalyser som ska göras inom områden med sandstäpp.

Länsstyrelsen i Halland

I Halland är det de regionala projektledarna Karin Hernborg och Jeanette Hansson som ska se till att aktiviteter genomförs i länets två stora Natura 2000-områden som ingår i Sand Life.

Kristianstad Vattenrike

Kristianstad Vattenrike har lång erfarenhet av utemuseum och kommer inom Sand Life att hålla i framtagandet av 12 museum för 10 olika Natura 2000-områden. På Vattenriket är det Carina Wettemark som håller i framtagandet.

Lunds universitet

Biologiska institutionen vid Lunds universitet håller i uppföljning och övervakning inom Sand Life. Här är det professor Pål-Axel Olsson som planerar den dokumentation och den inventering av de förändringar som kommer att ske ute i landskapet.

Lämna ett svar