Ängelholms strandskog

I naturreservatet Ängelholms strandskog (Kronoskogen) pågår i området närmast stranden ett omfattande restaureringsarbete. Målet är att ta bort bergtall och vresros för att skapa ett mer öppet och levande sanddynslandskap.
Redan 2008/2009 startade restaureringen av sanddynerna. Då röjdes området norr om Lasarettslinjen genom att bergtall och vresros grävdes bort (orange markering). Projekt Sand Life fortsätter arbetet under 2014-2017 i området mellan Sibirien och Lasarettsvägen (blå markering).

För att få bort vresros måste allt grävas bort, även rötterna. Det görs genom att sanden silas och därefter återskapas ett mjukt, böljande dynlandskap. I den öppna sanden kommer sanddynsväxter att etablera sig och resultatet blir en mosaik av öppen sand och vegetation.
Naturvårdsbränning och ryckning av träd och buskar ska i fortsättningen hålla sanddynerna öppna.

RESTAURERINGSPLAN

Varje område inom Sand Life har sin egen restaureringsplan. Det är ett arbetsdokument som beskriver syfte och mål för skötselåtgärderna, beskriver vilka restaureringsåtgärder som ska ske och visar var i området olika åtgärder kommer ske. Det är ett levande arbetsdokument som förändras i takt med arbetet. Här ligger senaste versionen av planen.

Restaureringsplan Ängelholm med karta

Lämna ett svar