I augusti 2016 var Sand Life inbjuden att prata på en workshop om sandmarksrestaurering inom Life-projekt i tyska Freising utanför München. Projektet berättade om de lärdomar vi hittills dragit både vad gäller de olika restaureringsåtgärderna och hur viktig kommunikationen är. Workshopen ingick i en större konferens SER2016 om “Best Practice i Restoration” med 330 deltagare från 41 länder.

Övriga projekt som presenterades var gräsmarksrestaurering i tyska Sandrasen genom Holger Rossling, restaurering av kustdyner i den tyska delen av projektet “Life Balt Coast” av Hauke Drews, restaurering av sandstäpp i det belgiska projektet “Life Herbages” av Youri Martin och Klaus Kretschmer som presenterade resultat från projektet “Life ekskogar”. Presentationerna är på engelska och kan hämtas från Sandrasens hemsida.

sandworkshop-freising

Share →