Från ord till handling i Hagestad

Naturvårdare på Länsstyrelsen Skåne samlades under en fin höstdag i slutet av september i Hagestads naturreservat för att se hur planer kan bli verklighet. Per Carlsson har genom reservatsbildning och revidering av skötselplaner skissat upp hur naturvärdena bör utvecklas i området och Magnus Jönsson har sen genom Sand Life restaurerat de sandiga habitaten.

Enhetsdag i Hagestad

Det är inte ofta som planförfattarens idéer direkt förverkligas i naturen. Nedan ses hur den trädklädda dynen öppnats upp i Hagestad genom Sand Life.

Drönarbilder Hagestad 2016