Vad har hänt i Halland?

Vid en mini-workshop den 16 – 17 augusti träffades projektets förvaltare i Halland för att diskutera restaureringsåtgärder och vad som är bästa praxis. Den regionala projektledaren Magnus Nystrand visade resultaten efter det hårda arbetet med att ta bort vresros i sanddynerna. Huvuddelen av växtmaterialet har avlägsnats, men nu är diskussionen vad man ska göra med de småplantor som kommer upp från kvarglömda rotdelar.

Vresrosgrävning i Haverdal

På stora områden har planterad bergtall har tagits bort och här kan vi se sanden återta platsen.
Bergtallröjning i Halland

Vid fyra platser i de områden, har projektets utemuseer byggts upp för att informera allmänheten om värdena i de sandiga miljöerna och hur man bäst sköter dessa. Här kan ett av museerna i Laholmsbuktens sanddynsreservat ses.

Utemuseum i Laholmsbukten