Nytt informationsmaterial från Sand Life

Ett av projektets mål är att få ut information om de fantastiska sandmiljöerna, dess invånare och om vad man kan göra för att bevara och öka biologisk mångfald på dessa marker. Därför har vi gjort åtta olika foldrar som berättar om djur, miljöer och även om de oönskade, invasiva arterna som vi arbetar med att få bort. Just nu sitter vi och läser korrektur men vi räknar med att få dem från tryckeriet i slutet av augusti. Du kan dock redan nu ladda ned dem som pdf-filer på vår sida med nedladdningsbart material.

korrektur foldrar

 

 

Vill du ha dem i pappersformat,  kontakta projektledaren Gabrielle Rosquist, tel 010-224 16 13 eller gabrielle.rosquist@lansstyrelsen.se.