Nu skapas solgläntor i Gropahålets tallklädda sanddyner

Denna vecka börjar arbetet med att öppna upp de trädklädda dynerna i Natura 2000-området Gropahålet. Syftet med åtgärderna är att få ned ljus och värme till marken, och gynna det speciella insektsliv som är knutet till öppna sanddyner.

Arbetet med att skapa gläntor och slänter kommer ske i flera steg. I det första steget kommer träden att avverkas och transporteras ut. Några träd får stanna kvar i området som död ved. Många av de gamla, knotiga tallarna får stå kvar.
Nästa steg är att dra upp stubbarna och gräva ned delar av markvegetationen, främst i sluttningar vända mot söder. De öppna sandmiljöerna värms upp av solen och många insekter kommer att söka sig hit för att värma sig och bygga bo. Det rika insektslivet gynnar fåglar som trädlärka och fältpiplärka. Två områden med bergtall kommer också att röjas för att skapa öppna sandmiljöer.

Mer frågor?

Om ni har frågor, kontakta Marit Hedlund, naturvårdsförvaltare, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 1521 eller marit.hedlund@lansstyrelsen.se.

gropahålet_åtgärder2015_marithedlund2

gropahålet_åtgärder2015_hanscronert

ny gropahål

De blåmarkerade områdena kommer att öppnas upp genom att tall och bergtall avverkas samtidigt som sandblottor skapas. I de orangemarkerade områdena har redan träden och stubbarna tagits bort och här röjer vi nu uppväxande tallplantor och skapar mer bar sand.

1 svar på ”Nu skapas solgläntor i Gropahålets tallklädda sanddyner

  1. Pingback: Nya gläntor skapas i Gropahålets tallskog « Aktuellt från Kristianstads Vattenrike

Kommentarer är stängda.