Full fart på åtgärderna i Gropahålet

I Natura 2000-området Gropahålet, söder om Åhus på Skånes ostkust, är restaureringsåtgärderna i full gång. I områdets norra hälft arbetar man med avverkning av tall och bergtall för att öppna upp den slutna tallskogen och skapa gläntor. Det är främst sluttningarna mot söder som öppnas upp. Det görs för att skapa solvarma backar där insekterna ska trivas. När virket har transporterats ut kommer nästa steg i arbetet. Då kommer man gräva upp stubbarna och på så sätt få fram den bara sanden.

I andra delar av Gropahålet gräver man upp kalkrik sand. Inom Gropahålet finns områden där man hittar växter som tillhör den sällsynta naturtypen sandstäpp. Den vita sandnejlikan är en av dessa arter, som man bland annat hittar på vissa platser längs stranden vid Gropahålet. Nu har vi hittat den även inne i tallskogen på enstaka platser, exempelvis längs vägen in till parkeringen vid hundbadet.

Provtagning av pH i sanden visar att det finns kalkrik sand på platser inom Gropahålet men att den kalkrika sanden finns ett stycke under marken, som idag är täckt av vegetation och förna. Därför gräver vi nu upp den rena, kalkrika sanden på dessa platser och hoppas kunna ge den väldoftande sandnejlikan och andra speciella sandmarksväxter nytt livsrum.

I den södra delen av Natura 2000-området, som idag är naturreservat, har vi redan gjort åtgärder. Inne i skogen har ett område där det en gång planterades bergtall redan avverkats. Stubbar och marktäcke har tagits bort och till den stora gläntan hittade den den sällsynta fågeln fältpiplärka redan förra året.

Det känns som ett gott betyg att vi får tillbaka en av de hotade sandmarksarterna redan något år efter restaureringsåtgärderna. Men arbetet med att öppna upp tallskogen måste fortsätta även efter de stora åtgärderna är färdiga, då tallplantor och andra träd ofta frösår sig i den bara sanden. Därför har grävningar även skett i det redan restaurerade området för att förhindra att det växer igen.

 

Har ni frågor kring arbetet som pågår i Gropahålet, kontakta naturvårdsförvaltare Marit Hedlund på Länsstyrelsen Skåne, tel 010-224 15 21 eller marit.hedlund@lansstyrelsen.se

Här nedan är några fotografier från arbetet med både avverkning och grävning i sanden.

 

 

gropahålet_åtgärder2015_hanscronert gropahålet_åtgärder2015_marithedlund gropahålet_åtgärder2015_marithedlund2

marithedlund_grävning_kalk_gropahålet_feb2015grävning gropahålet feb 2015 gropahålet grävning feb 2015 marithedlund_grävning_kalk_gropahålet_feb2015