På gång på Revingefältet!

Nu plockas åter sanden fram på Revingefältet. I veckan startade åtgärder inom projektet Sand Life där bar sand plockas fram för att gynna mångfalden. Från Klingvalla i Söder till Harlösa i norr kommer grässvålen på mindre ytor att schaktas eller grävas bort. Målet är att få fram den ljusare och näringsfattigare sanden. I kanten på vissa ytor kommer en liten vall att lämnas kvar som lä och själva sandytan får ett varmare klimat. Uppe i norr schaktas växtligheten bort över större ytor för att ge den unika växtligheten en nystart. De ytor som nu skapas kommer att sakta växa igen över åren, till glädje för både blommor och bin.

DSC_0480