Nya skyltar längs stränderna i Ängelholm visar var du får gå i dynerna

Längs kusten i Ängelholm, där Ängelholms strandskog ligger, har man tidigare informerat om att det är förbjudet att klättra i klitterna. Nu har Ängelholms kommun i samarbete med Sand Life och Stiftelsen Skånska Landskap gjort om skyltarna så att man kan vandra i klitterna inom Natura 2000-området Ängelholms strandskog, som omfattar naturreservatet.

I Ängelholms strandskog kan ett måttligt slitage från människor som rör sig i dynerna hjälpa till att skapa den mosaik av vegetation och bar sand som behövs medan det är viktigt att låta vegetationen stabilisera klitterna i de områden där bebyggelse ligger nära stranden och riskerar översvämning vid högvatten och stormar.

 

 

 

alla skyltar 682 1024