Sista sången för fältpiplärkan

En inventering av Sveriges fältpiplärkor visar att artens utbredning minskar. Idag är Österlens sandmarker den sista utposten för denna speciella fågel. 

Under 2013 har fältpiplärkan inventerats i Skåne och Halland. Från att tidigare funnits både i Skåne och Halland, på väst- och ostkust, så visar inventeringen att fältpiplärkan numera enbart häckar i östra Skåne. Fältpiplärkan är beroende av öppna sandiga marker som  rika på insekter.

Fältpiplärkan är en av de arter som kommer att gynnas av de skötselåtgärder som sker inom projekt Sand Life. Förhoppningsvis är det inte för sent utan projektet blir starten till att vända trenden och rädda de sista fältpiplärkorna i Sverige.

Här kan du ladda ned rapporten om fältpiplärkan som gjorts av Länsstyrelsen i Skåne.

 

fältpiplärka rapport