Vad händer efter Sand Life?

Sand Life har nu slutförts och vad kommer att hända med de restaurerade områdena? En After-life skötselplan har upprättats som beskriver vad som kommer att ske och vem som har ansvaret för den fortsatta förvaltningen. Planen finns både på svenska och engelska och kan ses här.