Layman’s report är nu klar

Sand Life har nu slutförts och, liksom för alla Life+ projekt, har en sammanfattande rapport sk Layman’s report sammanställts. I denna rapport beskrivs projektet, dess åtgärder och vad som har uppnåtts. Laymans rapport för Sand Life kan ses här.