Arbetet i naturreservatet Bödakusten Östra fortsätter

I mars 2015 påbörjade Länsstyrelsen ett samarbete med markägaren Sveaskog om restaureringsåtgärder på sanddynerna inom naturreservatet Bödakustens östra , mellan Homrevet och Fagerrör.

20150326_084933

 

 

 

Restaureringsåtgärderna kommer att fortsätta under hösten 2015 från de färdiga områdena vid Fagerrör via Homrevet ner till Lyckesand inom de blåmarkerade ytorna på kartorna nedan.

Under hösten eller våren 2016 kommer mycket av förnan att skrapas bort så att den fina sanden kommer fram igen. Samtidigt kommer en del av körspåren från tidigare avverkningar att åtgärdas.

För mer information kontakta Tommy Gustafsson (tel. 010-223 85 23) på länsstyrelsen som är samordnare för Sand Life projektet på Länsstyrelsen i Kalmar län.

projektområden (Böda kronopark) kan man se kartor över samma område från 1940-talet och 1960-talet och se hur igenväxningen har skett över tiden.

 

 

karta åtgärder bödakusten östra