Nu fortsätter vi på Revingefältet

I veckan påbörjades vinterns restaureringar av de sandiga markerna på Revingefältet. Under några veckor framöver kommer ny sand att grävas fram och senare under våren kommer gammal växtlighet att brännas av och ytor att plöjas. Målet är att skapa ett mera varierat landskap med en mosaik av blottlagd sand och växtlighet. I de öppna, solbelysta sandgroparna trivs växter och smådjur som älskar varm sand och som inte har en chans att klara sig där grässvålen har tätnat och marken blivit kall och fuktig.

Sand grävs fram på Revingefältet under vintern 2016.

Sand grävs fram på Revingefältet under vintern 2016.