Nu börjar restaureringen av Hagestad.

I naturreservatet Hagestad vid Sandhammaren har arbetet med att skapa mer ljus och värme i tallskogen börjat. De trädklädda sanddynerna har vuxit igen och nu avverkas träd och buskar för att skapa gläntor i tallskogen. Åtgärderna är del av projekt Sand Life som arbetar med sandmarker i södra Sverige.

Mer information om åtgärderna finns på webbsidan om  Hagestad under projektområden

20151008_122324

På ett fåtal platser i naturreservatet kan man hitta tofsäxing, en sällsynt art som trivs på kalkhaltig sandmark. Vi skyddar den från skötselåtgärderna och hoppas att den ska spridas sig i de öppna sandmarker som skapas genom åtgärderna.

skydda tofsäxing från avverkning_Mjönsson_okt2015