Sand Life från ovan

I projektet har vi planer på att filma våra projektområden både från marken och från luften. Vårt första trevande försök visar naturreservatet Flommen på Falsterbonäset. Här har vi under två säsonger grävt bort vresros i sanddynerna närmast havet, och denna korta film visar området och åtgärderna från ovan. Vi kommer fortsätta gräva bort mer vresros under vintern 2015/2016.