Nu grävs sandblottor på Ravlunda skjutfält

På havet går vågorna höga längs Skånes ostkust och sanden yr från grävmaskinerna på Ravlunda skjutfält. Hela veckan arbetar tre grävmaskiner med att göra sandblottor i betesmarken på Ravlunda skjutfält. Genom att gräva ned det översta lagret med gräs och organiskt material och lyfta upp den rena sanden till ytan skapas en mosaik av bar sand och blommande växter.

De gräsklädda vidderna på Ravlunda skjutfält hyser en fantastisk biologisk mångfald. Men minskat slitage från militärens fordon har gjort att grässvålen slutit sig och det finns inte mycket bar sand kvar. Projekt Sand Life gräver därför ett femtiotal sandblottor på 100-200 kvadratmeter längs havet i södra delen av skjutfältet.

För mer information om åtgärderna, kontakta Maria Sandell (010-224 16 23 eller maria.sandell@lansstyrelsen.se)

ravlunda_004

ravlunda_001ravlunda_003