Informations- och arbetsdag i Vitemölla

Den 11 augusti togs första steget inom Sand Life i Haväng och Vitemölla strandbackars naturreservat. Tillsammans med frivilliga genomförde Länsstyrelsen och Stiftelsen Skånska Landskap en arbetsdag med mindre röjningar i den södra delen. Under några timmar var arbetsstyrkan i full gång i den södra sluttningen med att för hand röja bort småtallar och resultatet var imponerande.

För många som idag besöker området är det svårt att se att det vad som gjorts men bilderna nedan visar att det var en rejäl arbetsinsats som gjordes.

Slänten före

Slänten i Vitemölla naturreservat före röjning av tallplantor.

Slänten efter

Slänten i Vitemölla efter röjning av tallplantor.

Under dagen gjordes också lättare röjningar bland träden nere vid stranden och en ny solgrop skapades genom att björnbärssnår grävdes bort. Många människor som passerade förbi tog tillfället i akt att diskutera Vitemölla och Sand Life med projektet som var på plats med informationstält hela dagen.

vitemölla_11 augusti 2013_21 vitemölla_11 augusti 2013_9 vitemölla_11 augusti 2013_2 vitemölla_11 augusti 2013_10 vitemölla_11 augusti 2013_34