En arbetsdag i Vitemölla

Följ arbetet med att återskapa sandmarker i Vitemölla, få svar på frågor eller ta med sågen och hjälp till när det bjuds in till informations- och arbetsdag i Vitemölla på söndag 11 augusti

Vad innebär det konkret att restaurera sandmarker? På vilket sätt görs åtgärderna? Och med vilka maskiner? I samarbete med den samrådsgrupp som bildats för naturreservatet bjuder Länsstyrelsen och Stiftelsen Skånska Landskap in till en informations- och arbetsdag.

Den 11 augusti tar vi första steget. På en liten yta påbörjar vi restaureringsarbetet för Haväng och Vitemölla Strandbackar naturreservat – inom ramen för Sandlife och den skötselplan som finns för området. Vi rycker plantor, skapar plats för vidkroniga träd genom att gallra och skapar sandblottor genom att gräva vresros. På plats finns skogsarbetare och vi använder olika mindre maskiner.

Alla som är intresserade är välkomna att delta i arbetet. Det kommer att finns en del handredskap och handskar, men ta gärna med sågar, sekatörer med mera, så kan fler hjälpa till. Representanter från Stiftelsen Skånska Landskap och Länsstyrelsen kommer att vara på plats och berätta om arbetet och svara på frågor.

När? Söndagen den 11 augusti kl. 10-15

Var? Samling vid naturreservatets södra parkering, norr om bron i Vitemölla.

Kontakt? Maria Sandell, regional samordnare för Sand Life i Skåne 0766-40 16 56 eller Stefan Olsson, Stiftelsen Skånska Landskap 0768-87 02 23