Länsstyrelsen genomför åtgärder för att bevara naturvärden vid Byrum i Bödakustens västra naturreservat. Arbetet sker inom projektet Sand Life. Här är en beskrivning av nuläget och det återstående arbetet.

Längs med stranden har balsampoppeln röjts ner och sedan några veckor tillbaka pågår ett arbete med att gräva upp stubbar och rötter och återställa körspår. Ett område i den södra delen och ett område vid den norra parkeringen kommer inte att grävas upp i nuläget. Arbetet beräknas vara avslutat strax efter årsskiftet.

I skogen är avverkningarbetet klart och det mesta virke och ris har transporterats ut. En del ris återstår att transporteras ut eller läggas i högar som bränns. Det mesta riset läggs i högar utanför området för att torka så att det sedan kan användas som bränsleflis.

I vinter kommer gräv- och avbaningsarbeten ske i skogsområdet. I vissa områden kommer stubbar att grävas upp och moss- och lavvegetation kommer att banas av. Det är en hel del fula spår efter maskinerna som kommer att återställas i arbetets slutfas. Den här delen av arbetet är planerat att inledas i slutet på januari och pågå till slutet av mars.

Share →