En negativ trend är vänd – fältpiplärkan ökar

Positiva resultat från Sand Life – fältpiplärkan ökar igen och en negativ trend har äntligen vänt. Sedan 2013 har reviren i Skåne – de enda i landet – ökat med 20 procent.  Ökningen har ett direkt samband med restaureringarna i projektet.

Revirhävdande fältpiplärka (Anthus campestris) i Brösarp 2017. Fotograf: Patrik Olofsson

Trenden i början av Sand Life

De senaste 100 åren har de öppna sandmarkerna minskat drastiskt i landskapet, en följd av bland annat exploatering och plantering av arter som bergtall och vresros. Utvecklingen har varit förödande för flera sandlevande växt- och djurarter, däribland fältpiplärkan. Fältpiplärkan var en allmän fågel i Skåne i början av 1900-talet, och häckade i stora delar av södra Sverige, men den har blivit allt ovanligare i takt med att sandmarkerna har minskat.

Enligt Artdatabanken fanns 1983 ännu 210 revir i Skåne och 50 i Halland. Under 2013 inventerade ornitologen Patrik Olofsson antalet revir som då hade sjunkit till endast 33 revir, samtliga i östra Skåne, den lägsta siffran någonsin.

Tydlig uppgång i slutet av Sand Life

Efter insatser i Sand Life med återställning av sandmarker, borttagning av tall och vresros och grävande av sandblottor har Patrik Olofsson gjort en uppföljning. Den nya inventeringen visar en tydlig uppgång för fältpiplärkan där 40 revir konstaterades. Inventeringen visar överlag många fåglar på och kring nyöppnade, brända eller på andra sätt behandlade ytor (t ex Brösarps norra backar, Ravlunda, Drakamöllan, Kumlan-Möllegården). Den negativa trenden har inte bara stannat av, den har även vänt!