Ljungen skördas på Gårdby sandhed

Nu skördas ljungen på Gårdby sandhed för att återfå den tidigare ljusare och varmare miljön. Nu kan solens strålar nå de sandblottor som också skapas och insekter kan bygga sina bon i den varma sanden. De växter och svampar som utgör den sällsynta sandstäppen får också mer utrymme.

Där ljungen klippts på Gårdby sandhed.

Där ljungen skördats på Gårdby sandhed.

För att skapa mer blottad sand så harvades en yta på Gårdby sandhed efter att ljungen tagits bort.

Harvning av sandheden på Gårdby för att skapa ny succession för sandmarkens växt- och djurliv.

Harvning av sandheden på Gårdby för att skapa ny succession för sandmarkens växt- och djurliv.