Sveriges Life-projekt samlade i Örebro

Under två dagar i november 2016 samlades representanter för de svenska Life-projekten i Örebro. Allt som rör hur man genomför ett Life-projekt diskuterades; hur gör vi upphandlingar så att de räcker för EU, kan man förlänga ett projekt, hur gör man en Midterm report och vad innebär det att få en EU-revision efter avslutat projekt? Ekonomerna drog sig avsides för att prata tidredovisning och fakturahantering.

Vi gjorde ett besök till sjön Tysslingen där vårt värd-projekt Reclaim restaurerar våtmarker runt en fågelrik slättsjö. Projektledaren Jesper Pietsch ledde oss till engammal transformatorstation som byggts om till naturrum. Vi fick ett stopp i en raststuga för att se ut över nyskapade häckningsöar och muddring. Vi fick även se en ombyggd pistmaskin som används för vasslåtter på de sanka markerna runt sjön (se foto nedan).

Life-möte i Örebro nov 2016
pistmaskin