Nu börjar restaureringen av sanddynerna i Bödakusten Östra

Länsstyrelsen i Kalmar län har nu börjat avverka tall inom naturreservatet Bödakustens Östra. I sanddynerna mellan Homrevet och Fagerrör kommer man att i samråd med markägaren Sveaskog att öppna upp sanddynerna som idag är nästan helt igenvuxna.

På kartorna längst ned på kan man se den igenväxning som skett sedan 1940-talet och fram tills idag. Många av de arter som är knutna till varma, sandiga marker försvinner i takt med igenväxningen. Den mosaik med gläntor som man kan se på kartan från 1940 är målbild för de åtgärder som kommer ske inom de blåmarkerade ormådena. Åtgärderna kommer gynna sandmarksarter som myrlejonslända, samt arter som är beroende av solbelysta tallar, exempelvis skalbaggen reliktbock.

Senare i år kommer förnan att skrapas bort så att den rena sanden kommer från.

Vill du veta mer om åtgärderna i Bödakusten Östra, kontakta Johan Jansson, Länsstyrelsen Kalmar, 010-223 8527.

 

Här är en bild på hur det ser ut innan vi satte igång med åtgärderna i sanddynerna inom naturreservatet Bödakustten Östra


20131009_132247

 

böda östra åtgärderBild1